e-mail:
trade@supremefilters.com

 

Kliknij i znajdź naszego dystrybutora - Wybierz Województwo

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informuję, iż: 1. Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest Polaqua Group Sp. j. z siedzibą w Poznaniu (60-003), przy ulicy Sycowskiej 45. 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji marketingowej, realizacji zamówień, realizacji przepisów prawa podatkowego, odchodzenia lub odpierania roszczeń reklamacyjnych na podstawie art. 6 RODO ust.1 lit a, b, c, f. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uwarunkowany w stosunku do asortymentu. Okres przechowywania może wynosić nawet do 10 lat (prawo gwarancyjne / odparcie roszczenia). 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, podmioty realizujące zamówienie oraz inne podmioty wspierające administratora na podstawie stworzonych umów powierzenia. 5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych. 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zamówienia. 9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Polaqua Group Sp. J. w celu: a. Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. b. Otrzymywanie informacji handlowych telefonicznie.

All rights reserved. Marketing SUPREME.